Learning Materials

General Catalogs

See general catalogs

  • Order[a]atexshop.ir

Learning Materials

General Catalogs

See general catalogs

LESER

اولین Safety Valve برای Pressure cooker شرکت Leser GmbH & Co. LG در سال ۱۶۸۱ توسط Denis Papin ساخته شد.

در واقع شرکت Leser با بیش از ۸۰۰ کارمند یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده Safety Valve در اروپا می باشد و بنوعی هدایت کننده‌ و لیدر مارکت در این بخش در جهان می باشد.

Showing 1–9 of 37 results

Top